تومان 15,000

موجود در انبار

کد کالا: 3273

در بازی دسته جمعی بیگ بن نیز مانند بسیاری از بازی های دیگر هدف،جمع کردن امتیازات بیشتر میباشد و نفری که بیشترین امتیا را در پایان کسب کند برنده بازی خواهد بود.
شروع بازی:
پس از بر خوردن کامل کارتها ،کل کارتها در وسط بازیکنان قرار کیگیرد سه کارت را با هم رو میکنید .هرکدام از بازیکنانذ زودتر بتواند با این سه کارت یک کلمه بسازد با صدای بلند کلمه بیگ بن را میگوید و سپس کلمه مورد نظر را به همه اعلام میکند.

موجود در انبار

سنجش

در بازی دسته جمعی بیگ بن نیز مانند بسیاری از بازی های دیگر هدف،جمع کردن امتیازات بیشتر میباشد و نفری که بیشترین امتیا را در پایان کسب کند برنده بازی خواهد بود.
شروع بازی:
پس از بر خوردن کامل کارتها ،کل کارتها در وسط بازیکنان قرار کیگیرد سه کارت را با هم رو میکنید .هرکدام از بازیکنانذ زودتر بتواند با این سه کارت یک کلمه بسازد با صدای بلند کلمه بیگ بن را میگوید و سپس کلمه مورد نظر را به همه اعلام میکند.

رده سنی

, , , , , ,

تعداد بازیکن

, , , , , , ,

بازگشت به بالا