سین شین مقدماتی فارسی
سین شین مقدماتی فارسی
سین شین مقدماتی فارسی

سین شین مقدماتی فارسی

کد کالا: 157

موجود در انبار

زبان آموزی و بخصوص بخش بسیار مهم آن یعنی یادگیری خواندن یکی از مهمترین عوامل رشد و فعالیت شبکه سیناپسی مغز کودک است که اگر به شکلی بازی گونه و شیرین در سنین هر چه پایین تر برای وی حاصل شود تاثیر عمیقی بر سایر توانایی های ذهنی اش نیز خواهد گذاشت.

تومان 30,000

موجود در انبار