حلقه هوش اردکی کوچک
حلقه هوش اردکی کوچک
حلقه هوش اردکی کوچک
حلقه هوش اردکی کوچک

حلقه هوش اردکی کوچک

کد کالا: 1989

در انبار

دراین مجموعه هدف درک مفهوم اندازه ترتیب و آشنایی با رنگها ست. کودک با کمک میله مخروط شکل پایه بازی شروع به گذاشتن حلقه درون پایه می کند. چنانچه حلقه ای خارج از ترتیب وارد میله شود از حد مجاز خود پایین تر نمی رود تا کودک را متوجه اشتباه خود کند. به مرور زمان کودک یاد می گیرد که قبل از گذاشتن حلقه ها ابتدا اندازه آنها را مقایسه کرده و حلقه ها را از بزرگ به کوچک وارد پایه نماید.

تومان 16,000